Beëndiging activiteiten
Per 27 december 2017 zijn alle werkzaamheden van de onderneming Zenda, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 20117722, beëindigd.

Dank voor het vertrouwen in de afgelopen 14 jaar.
Heeft u nog vragen, dan kunt u die stellen aan webmaster@zenda.nl.

Roel,
Zenda